Звернення в МОН щодо надання згоди на обробку персональних даних у навчальних закладах

Міністру освіти і науки, молоді та спорту України

                                                                                       Табачнику Дмитру Володимировичу

Шановний Дмитре Володимировичу!

Просимо дати роз’яснення з питання надання згоди на обробку персональних даних у навчальних закладах.

Згідно ст. 11 Закону України «Про інформацію» N 2657-XII від 2 жовтня 1992 року, забороняється збирання відомостей про особу без її попередньої згоди за виключенням випадків, передбачених законом. В 1996 році ця ж норма відобразилась у Основному Законі країни. Так, за ст. 32 Конституції України не допускається збір, зберігання, використання та розповсюдження конфіденційної інформації про особистість без її згоди, крім випадків, визначених Законом лише в інтересах національної безпеки, економічних благ та прав людини.

Весь цей час Міністерство освіти використовувало конфіденційну інформацію про своїх учнів без отримання будь-якої згоди від останніх як для потреб навчального процесу, так і для виготовлення атестатів, дипломів, студентських квитків та інших документів освітнього процесу.

Вище наведені норми забороняють використання конфіденційної інформації про особу без її згоди крім випадків, передбачених законом. Так як освіта — це право, гарантоване ст. 53 Конституції України, за якою: «Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі», а освітній процес — це комплекс заходів, що регулюються законами України, зокрема, , ЗУ N 1060-XII від 23 травня 1991 року «Про освіту», ЗУ N 2984-III від 7 січня 2002 року «Про вищу освіту», ЗУ N 651-XIV від 13 травня 1999 року «Про загальну середню освіту» ЗУ N 1841-III від 22 червня 2000 року «Про позашкільну освіту» та численними підзаконними актами, інформація використовувалась без згоди учнів як випадок, передбачений законом. В цій ситуації не виникало жодних непорозумінь між учбовими закладами та учнями. З введенням в дію Закону України №2297-\/І від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних» в усіх учбових закладах почали вимагати згоду на обробку персональних даних. За п.6 ст.6 цього Закону «Не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини». Тобто фактично лише додатково підтверджено норми закону про інформацію та Основного Закону країни, які діяли з 1992 року.

За таких обставин, якщо без згоди на обробку персональних даних видача диплома чи атестата є незаконною, тоді до моменту вступу в дію Закону України «Про захист персональних даних» така видача також порушувала Конституцію України та Закон України «Про інформацію». А якщо порушень Конституції раніше не відбувалось, то чому сьогодні учням та студентам відмовляють у видачі документів про освіту без згоди на обробку персональних даних?

Введений в дію з 01.01.2011 року Закон України №2297-\/І від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних» не надає жодному суб’єкту правовідносин у сфері обробки персональних даних права вимагати згоду на обробку персональних даних. Тому ніхто не

може вимагати від фізичних осіб такої згоди та ставити в залежність від надання згоди реалізацію певних прав. Також Закон не містить жодної норми, за якими на особу було б покладено зобов’язання надати згоду на обробку персональних даних. Особа взагалі не зобов’язана надавати такої згоди нікому. Надання згоди чи відмова у наданні такої згоди є добровільний акт, право кожного громадянина за законом.

Але на практиці практично в усіх учбових закладах вимагають згоду на обробку персональних даних під загрозою невидачі атестата, диплома та інших документів. В деяких випадках адміністрація учбового закладу взагалі погрожує виключенням учня або абітурієнта з учбового закладу, якщо той не надасть згоди на обробку персональних даних. Програмне забезпечення для проведення незалежного тестування для вступу до ВУЗу не допускає до проходження тестів без згоди на обробку персональних даних. Такі дії є не тільки порушенням низки Законів України в тому числі й Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», а й порушує міжнародні конвенції та договори, щодо захисту прав людини, виконання яких є важливою умовою інтеграційних процесів до Євросоюзу.

Виходячи з вищевикладеного, з метою якнайшвидшого врегулювання питань дискримінації громадян за ознакою надання згоди на обробку персональних даних, звернення від яких масово надходять до нашої організації, прошу Вас письмово надати відповіді на наступні питання:

  1.  Чи має право учбовий заклад вимагати у учня, студента, абітурієнта згоду на обробку персональних даних?
  2.  Якщо так, то на підставі якої статті якого закону?
  3.  Чи має право учбовий заклад відмовити у видачі документа про освіту на підставі ненадання учнем, студентом, абітурієнтом згоди на обробку персональних даних?
  4.  Якщо так, то на підставі якої статті якого закону?
  5.  Яким чином особам, що відмовились від обробки персональних даних, проходити зовнішнє незалежне тестування для ВУЗів без надання згоди на обробку персональних даних?
  6.  Чи має учбовий заклад право відмовити у прийнятті документів особам, що мають бажання вступити до цього закладу, але не надають згоди на обробку персональних даних?

З повагою,

співголова

ВГО «Батьківський комітет України»

 

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *